כניסה > מאמרים וקישורים
כניסה :: מאמרים וקישורים צרו קשר :: מי אני? :: English


על ההסלמה
מאת נחי אלון וחיים עומר

בסכסוכים אישיים, קבוצתיים או לאומיים משוכנע כל צד כי הצד השני הוא האחראי להידרדרות, כי הפעולות שהוא עצמו נוקט הן התגוננות לגיטימית של "אין ברירה", וכי רק כוח יעצור את אלימות הצד האחר.

הסלמת סכסוכים היא תהליך סימטרי, גם אם הסכסוך התחיל ביוזמת אחד הצדדים. מרחב הפעולה של כל צד מצטמצם, התגובות נעשות נוקשות וחריפות, ותחושת ה"אין ברירה" נעשית דומיננטית. בעיני כל צד נתפש הצד השני כנופל ממנו מהותית: "אנו" מפותחים ומוסריים, הוא נחשל ובלתי מוסרי; מניעינו נעלים ולגיטימיים, מניעיו נחותים וזדוניים; אנו אנשים רציונליים, הוא "מבין רק כוח".

מחקרים שנעשו באזורי סכסוך אתני כאירלנד ויוגוסלוויה לשעבר מראים כי למרות הבדלים גדולים בתרבות ובמסורת, הדרך שבה מתאר כל צד את רעהו דומה באורח מפתיע.

לכאורה, בהיות ההסלמה סימטרית הרי גם הפסקתה מחייבת סימטריה. כל צד סבור כי המפתח לרגיעה מצוי בידי הצד השני ומסרב לבדוק דרכים חד-צדדיות לצמצום העימות. אולם מחקרים על תהליכי הסלמה בין בעלי חיים, בין אנשים ובין קבוצות מראים שאפשר לצמצמם באורח חד צדדי.

כאשר שני בעלי חיים נתונים במאבק אלים, הרגעתו של אחד מהם באמצעים כימיים מספיקה כדי להוריד באופן מיידי את רמת האלימות של בעל החיים השני. מחקרים מראים כי בקונפליקטים בין בני זוג יורדת מידת ההסלמה - הן במידת הוויכוחים והן ברמת האלימות - גם אם רק אחד משני הצדדים לומד למתן את תגובותיו. בעימותים אלימים בין קופים עשויות מחוות פיוס של אחד הצדדים להוריד בתלילות את הסיכון לחזרת פעולות האיבה.

אין העין יכולה לראות את עצמה; לא קשה להבחין בסימטריה ההרסנית בסכסוכי הזולת, אולם רבים נתקפים בעיוורון גמור באשר לסכסוך שהם עצמם מעורבים בו ובאשר לתרומתם להסלמה.

להלן ההנחות שהן נקודות העיוורון שלנו:

 • ההנחה כי אנו מבינים את הפלשתינאים, שעליהם אנו נוטים לדבר בהכללות כמעט-קריקטוריות. הפלשתינאים אינם עשויים עור אחד: לחלקם יש מה להפסיד ולאחרים לא; יש בהם מתונים ושקולים ויש מתלהמים; יש בהם חילונים ויש מוסלמים קיצונים; המחלוקות והפלגים בתוכם אינם מועטים מאלה שבקרבנו וטבעי שקבוצות שונות בחברה יגיבו בדרכים שונות.

  בהתקוממות המכבים נגד הכיבוש הסורי-היווני השלימה שכבה גדולה עם הכיבוש ואף השתלבה בו. אנשים אלה כונו המתייוונים. המרד פרץ באזור כפרי מבודד, דתי ולאומי עד מאוד. לתושביו לא היה מה להפסיד. השלטון התעלם מההבדלים הללו ולא הבין שאותה פעולה עצמה - למשל התביעה להקריב חזיר על המזבח - יכולה לעבור בשקט יחסי בקבוצה אחת, ובה בעת לדחוף את רעותה להתקוממות ולמעשים קיצוניים של ייאוש.

 • ההנחה שמסרינו הברורים מובנים כרצוננו. ב"מסר הברור" של שר הביטחון בסוף חודש מארס נאמר כי "אנו הולכים עד הסוף: ריסוק מקסימלי של תשתית הטרור עד שהפלשתינאים יבקשו הפסקת אש".

  חלק מהפלשתינאים מבינים דברים אלה כאומרים: "בכוונתנו לרסק אתכם ולהביא אתכם לכניעה מוחלטת". אך הקיצונים שבהם יבינו כך: "פעלו ככל יכולתכם, גם בלא תשתית, כדי למנוע בכל מחיר הפסקת אש".

 • ההנחה שהפלשתינאים מופעלים על ידי מחשבות ורגשות נחותים מאלה שלנו. כאשר אנו מייחסים לפלשתינאים "פרימיטיוויות" ו"שטיפת מוח" אנו חוטאים בזלזול באויב. זוהי שגיאה בסיסית של מצביאים ומנהיגים מוכי עיוורון לכל אורך ההיסטוריה. האמריקאים זילזלו בווייטקונג, הרוסים באפגנים. אנו זילזלנו במלחמת יום הכיפורים בלוחמים המצרים, שאת היותם יחפים זכרנו ממלחמת ששת הימים. תוצאות הזלזול באויב ידועות.

 • ההנחה שנצליח לשבור את הפלשתינאים בלחץ צבאי. אומות לוחמות או נכבשות מסוגלות לעמוד באבידות עצומות בלא לוותר. ההיסטוריה שלנו עשירה בדוגמאות כאלה: במרד בר כוכבא, למשל, הושמדה מחצית העם לפני שנשבר המרד. הבריטים לא הצליחו לדכא את המחתרות בארץ בהוצאות להורג ובחיסולים. פעולותיהם רק חיזקו את מאבק המחתרות.

  נניח שהפלשתינאים יישברו לאחר שיאבדו %1 בלבד מאוכלוסייתם (זהו האחוז שמדינת ישראל איבדה במלחמת השחרור והוא נמוך משיעור האובדן שספגו מדינות באירופה במלחמות העולם מבלי שנשברו). נניח גם שיחס שיעור האבידות יישמר כפי שהוא כיום, דהיינו אבידה אחת בצד הישראלי לעומת שלוש בצד הפלשתיני. בתנאים אלה יהיה מחיר השבירה של הפלשתינאים כ25- אלף הרוגים בצדם, וכשמונת אלפים בצדנו.

  נזכיר לעצמנו שבמלחמת יום כיפור, הטראומטית שבמלחמותינו, איבדנו כ3,000- אלפים אנשים.

  בהקשר זה ראוי להזכיר שתי אשליות נפוצות. הראשונה היא אשליית "המכה הניצחת": האמונה שאם רק נכה בעוצמה רבה די הצורך, הפלשתינאים בהכרח ייכנעו. אמונה זו מביאה להגברה מתמדת של השימוש בכוח בפעולות הצבאיות. לעתים אכן מושגת כך רגיעה זמנית והיריב נראה מובס. למעשה "המכה הניצחת" משכנעת את הצד השני שעליו להפעיל אמצעים הרסניים עוד יותר בסיבוב הבא.

  האשליה השנייה גורסת שהסבל יביא את ההמונים להתקומם נגד מנהיגיהם. ההיסטוריה רצופה דוגמאות מנוגדות: ההפצצות המסיוויות של מטרות אזרחיות במלחמת העולם השנייה ניסו להשיג תוצאה זו אך הדבר לא קרה בשום מדינה.

  לעומת זאת זכורות האומות הדמוקרטיות שנפלו קורבן לפילוג פנימי שהעמיק ככל שהמלחמה שאסרו נעשתה ברוטלית יותר. הפילוגים הפנימיים בצרפת במלחמת אלג'יריה ובארה"ב במלחמת וייטנאם הן שתי דוגמאות בולטות.

 • ההנחה שפגיעה בכבודו של הצד השני ובסמליו תקדם את הבנת "המסר הברור". קהילות ועמים מוכנים להקריב את עצמם כשסמליהם הדתיים והלאומיים מושפלים. ייתכן שהכיבוש היווני היה מתקבל בשקט יחסי אלמלא הדרישה להקרבת החזיר על המזבח; ביקורו של שרון בהר הבית נחשב בעיני רוב הפלשתינאים כפגיעה מכוונת ברגשותיהם הלאומיים והדתיים. גם אם היה הביקור עילה להתקוממות שהוכנה מראש - הוא סיפק לה חומר בערה מושלם.

 • ההנחה שאסור לנו להיראות חלשים בעיני הפלשתינאים. זוהי אחת ההנחות הנוקשות וההרסניות ביותר במצב הסלמה. הורים פועלים בנוקשות כדי שלא להיראות חלשים בעיני ילדיהם, עמים פועלים באכזריות כדי שלא להיתפש כחלשים בעיני יריביהם, ושלטונות רודניים מפעילים שיטות דיכוי קיצוניות כדי לא להיראות חלשים בעיני נתיניהם.

  אנו עוסקים בשאלה כיצד אנו נראים, במקום לשאול את עצמנו מהי מידת התבונה שבמעשינו. כך אנו כובלים את עצמנו במו ידינו ומאבדים את חירות הפעולה. אל לנו לבלבל בין הצורך להיות חזקים לבין הפחד להיראות חלשים. אין קשר בין השניים.

 • ההנחה שרגיעה תושג רק אם שני הצדדים יקדמו אותה באורח סימטרי. כאמור, יש דוגמאות מחקריות ותיאורטיות התומכות בהנחה שצעדים חד-צדדיים הנעשים בתבונה יכולים להוריד את רמת האלימות, במיוחד אם משולבים בהם צעדי ריסון עצמי וצעדי פיוס, ובמיוחד אם הצד הבוחר בריסון הוא הצד החזק.

  לרוע המזל, הסיכוי שנהיה מסוגלים לבחון את עצמנו בצורה כזאת בעיצומו של התהליך ההרסני שבו אנו נתונים הוא נמוך; טיבם האירוני של תהליכי הסלמה הוא שככל שהתוצאה שמשיגים הצדדים מנוגדת יותר למבוקשם כך הם חשים שעליהם לדבוק בדרכים שנקטו.

  ככל שמספר האבידות שלנו יעלה, נידחף להכות חזק יותר, לנקוט צעדים משפילים יותר, לזעום על ה"בוגדים" שבתוכנו ולצמצם יותר את חירות המחשבה והפעולה שלנו.

  ולמרות כל אלה נרגיש גם יותר ויותר צודקים. הכותבים הם פסיכולוגים קליניים העוסקים גם בתהליכי הסלמה

  פורסם ב"הארץ" - 19.4.2002